تمدید فرصت انتخاب واحد

به اطلاع می رساند، دانشجویانی که تاکنون موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند، در روز چهارشنبه 20 بهمن (مقطع کاردانی) و روز پنج شنبه 21 بهمن (مقطع کارشناسی) قادر به انجام انتخاب واحد در سامانه هم آوا می باشند. بعد از این تاریخ به هیچ عنوان دسترسی برای دانشجویان میسر نخواهد بود و عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.
همچنین در صورت داشتن انتخاب واحد، در زمان حذف و اضافه می توان نسبت به ویرایش انتخاب واحد اقدام نمایید.