حضوری شدن دانشگاه

اطلاعیه شماره ۳ حضوری شدن دانشگاه:
دانشجویان گرامی
با سلام
به اطلاع می رساند با عنایت به الزام وزارت علوم و بخشنامه دانشگاه، از روز شنبه ۲۰ فروردین ماه کلیه کلاس های ترم جاری ( به جز ورزش و تربیت بدنی) مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز صورت حضوری برگزار خواهد شد.