اطلاعیه پذیرش مهرماه

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان ورودی مهرماه 1400، در مقاطع کاردانی و کارشناسی، اطلاعیه تکمیلی جهت زمان مراجعه حضوری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.