اطلاعیه شماره 3 آزمون های متمرکز

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که تاریخ آزمون های متمرکز به شرح زیر می باشد: دانش خانواده و جمعیت:99/05/11 ساعت 15:00 اخلاق اسلامی: 99/05/16 ساعت 12:00 اصول سرپرستی: 99/05/14 ساعت 12:00 گزارش نویسی: 99/05/13 ساعت 12:00 خلاقیت در هنر: 99/05/13 ساعت 15:00 فرهنگ عمومی: 99/05/13 ساعت 15:00 اخلاق حرفه ای: 99/05/12 ساعت 15:00 کارآفرینی: 99/05/15 ساعت 12:00 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات: 99/05/16 ساعت 15:00 کنترل پروژه: 99/05/12 ساعت 15:00 مدیریت کسب و کار و بهره وری: 99/05/14 ساعت 15:00 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری: 99/05/15 ساعت 15:00 تفسیر موضوعی قرآن: 99/05/13 ساعت 12:00 انقلاب اسلامی: 99/05/14 ساعت 12:00