اطلاعیه شماره 3 آزمون های متمرکز

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که تاریخ آزمون های متمرکز به شرح زیر می باشد:
دانش خانواده و جمعیت:99/05/11 ساعت 15:00
اخلاق اسلامی: 99/05/16 ساعت 12:00
اصول سرپرستی: 99/05/14 ساعت 12:00
گزارش نویسی: 99/05/13 ساعت 12:00
خلاقیت در هنر: 99/05/13 ساعت 15:00
فرهنگ عمومی: 99/05/13 ساعت 15:00
اخلاق حرفه ای: 99/05/12 ساعت 15:00
کارآفرینی: 99/05/15 ساعت 12:00
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات: 99/05/16 ساعت 15:00
کنترل پروژه: 99/05/12 ساعت 15:00
مدیریت کسب و کار و بهره وری: 99/05/14 ساعت 15:00
مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری: 99/05/15 ساعت 15:00
تفسیر موضوعی قرآن: 99/05/13 ساعت 12:00
انقلاب اسلامی: 99/05/14 ساعت 12:00