تحویل فرم های کاربینی ترم مهر 1400

قابل توجه دانشجویان گرامی درس کاربینی ترم مهر ۱۴۰۰:
◀️ بازه زمانی تحویل فرم‌های کاربینی به مدرس بصورت حضوری، در بازه 11 الی 15 دی ماه می باشد.
لذا دانشجویان عزیز می بایست طبق زمان قطعی اعلام شده که متعاقبا اطلاع رسانی می گردد، برای تحویل فرم های تکمیل شده کاربینی در مرکز حضور یابند.
‼️ عدم تحویل فرم های کاربینی در زمان مقرر بمنزله غیبت در درس کاربینی تلقی میگردد.