سامانه تشکیل کلاس های ترم 991

به اطلاع می رساند کلاس های ترم مهرماه به صورت مجازی از طریق سامانه دانشگاه به ادرس ذیل از پانزدهم شهریور تشکیل خواهد شد. زمان و نحوه تشکیل کلاس های صرفا عملی بعد از حذف و اضافه خواهد بود. غیبت بیش از 3/16 در ترم جاری لحاظ خواهد شد.
vu.farsuast.ir
نام کاربری: مطابق نام کاربری سامانه هم آوا
رمز عبور: شماره دانشجویی