فرصت مهمانی در ترم 992

به اطلاع می رساند فرصت ثبت انتخاب واحد در سامانه هم آوا در ترم 992 از 25 بهمن ماه تا 2 اسفند ماه خواهد بود.