بازه اعتراض به نمرات پایان ترم

به اطلاع می رساند بازه ثبت اعتراض و درخواست تجدید نظر نسبت به نمرات پایان ترم 992 در روزهای 17 و 18 تیرماه صرفا از طریق سامانه آموزشی هم آوا(کارنامه موقت) امکان پذیر می باشد.