تمدید فرصت مهمانی

به اطلاع دانشجویان می رساند فرصت مهمانی در ترم 991 تمدید شد. دانشجویان می توانند 5 تا 10 مهرماه درخواست مهمانی خود را در سامانه هم آوا ثبت نمایند.