حذف و اضافه ترم بهمن

به اطلاع می رساند بازه حذف و اضافه ترم بهمن به تفکیک ترم ورودی از 23 تا 27 بهمن ماه از طریق سامانه هم آوا خواهد بود.