عدم تشکیل کلاس های خانم دهقان نژاد

به اطلاع می رساند کلاس های مجازی سرکار خانم دهقان نژاد در هفته اول اردیبهشت ماه تشکیل نخواهد شد.