تحویل فرم کارورزی ترم تابستان به اساتید

به اطلاع می رساند فرصت تحویل فرم های کارورزی ترم تابستان (983) به اساتید محترم در بازه اول تا نهم مهرماه خواهد بود. اطلاعیه تکمیلی به تفکیک رشته اعلام خواهد شد. در صورت عدم تحویل به موقع فرم ها و گزارشات، حسب مقررات آموزشی رفتار خواهد شد.