جذب مدرس زبان از بین دانشجویان برتر رشته مترجمی

قابل توجه دانشجویان رشته زبان انگلیسی مرکز: دانشجویان رتبه برتر رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کاردانی و کارشناسی در صورت تمایل به تدریس در دوره های کوتاه مدت به معاون محترم آموزشی و پژوهشی مرکز مراجعه نمایند.