کسب مقام در هفدهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی

در آغاز سال نوودر آستانه حلول ماه پر برکت رمضان و بهار قرآن، طاهره زردشت دانشجوی رشته گردشگری مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز، مقام پر افتخارقرآنی را باتمسک به تعالیم عالیه کتاب وحی و بعنوان حافظ دو جزء قرآن کریم در هفدهمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور کسب کرد.رییس جهاد دانشگاهی فارس دکتر بابایی ضمن ابراز مراتب شادباش و تبریک به دانشجوی برگزیده طاهره زردشت و دکتر طبایی فرد رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز بخاطر این موفقیت ، ازجمله عوامل مهم در دستیابی به اینچنین توفیقات معنوی در زمینه علوم قرآنی و در جهاد دانشگاهی را ثمره و حاصل فعالیتهای عمیق، اصیل و ریشه دار در این نهاد انقلاب اسلامی از دیر باز تا کنون و در زمینه قرآن کریم بر شمردند. راه اندازی مجمع مشتاقان قرآن متشکل از دانشجویان و دانشگاهیان شیفته آیات روحبخش قرآن در دهه 60 وهمچنین برگزاری نخستین مسابقات تلاوت و حفظ قرآن در سطح ملی و بین المللی و هم اکنون بر پایی جشنواره بینظیر قرآن و هنر با نام مبارک شهود قدسیدر معاونت فرهنگی، برگ افتخاراتی ماندگار در کارنامه جهادگران پر تلاش در جهاد دانشگاهی فارس است.