آزمون نهایی تربیت بدنی و ورزش

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند آزمون تربیت بدنی و ورزش روز 99/5/9 ساعت14:30 بصورت مجازی است شایان ذکر است شرکت در این امتحان مجدد برای کلیه دانشجویان الزامیست