زمان حضور مدیر گروه رشته های کامپیوتر

به اطلاع می رساند مدیر گروه محترم رشته های کامپیوتر، جناب آقای مهندس خسروی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در مرکز حضور خواهند داشت.