تاریخ آزمون های پایان ترم

آزمون های پایان ترم نیمسال دوم 99-98 از تاریخ 21 تیرماه الی 17 مرداد ماه خواهد بود.