آدرس سامانه مجازی

به اطلاع می رساند کلاس های ترم مهرماه به صورت مجازی از طریق سامانه دانشگاه به ادرس ذیل از پانزدهم شهریور تشکیل خواهد شد. زمان و نحوه تشکیل کلاس های صرفا عملی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
vu.fars.uast.ir
نام کاربری: مطابق نام کاربری سامانه هم آوا
رمز عبور: شماره دانشجویی