درخواست کمسیون موارد خاص

به اطلاع میرساند دانشجویانی که درخواست سنوات ترم ششم و بالاتر، دو ترم مشروطی، جبران کسری معدل، بازگشت به تحصیل و.... را دارند، می بایستی حداکثر تا 19 شهریور ماه به مرکز مراجعه نمایند.