کلاس های ترم بهمن 99

به اطلاع می رساند کلاسهای ترم بهمن ۹۹ از ۲۵ بهمن ماه به صورت مجازی تشکیل خواهد شد. دانشجویان گرامی می توانند با مراجعه به سامانه هم آوا قسمت انتخاب واحد وبرنامه هفتگی از روز وزمان کلاس خود مطلع شوند.
Www.edu.uast .ac.ir


نام کاربری:کدملی
رمز عبور:شماره شناسنامه

‐‐-------------------‐---------------------------------------
آدرس سامانه کلاس ها:
Vu.farsuast.ir
نام کاربری:کدملی
رمز عبور:شماره دانشجویی