درخواست مرخصی 982

به اطلاع می رساند آخرین فرصت ثبت درخواست مرخصی در ترم 982 حداکثر تا 17 شهریور ماه می باشد. لذا اندسته از دانشجویانی که در ترم 982 انتخاب واحد انجام نداده اند و قصد ادامه تحصیل و انتخاب واحد در ترم 991 دارند حداکثر تا تاریخ مذکور به مرکز مراجعه نمایند. عدم مراجعه به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.