آخرین فرصت اتنخاب واحد ترم تابستان

با توجه به پیگیری های انجام گرفته به اطلاع می رساند آخرین فرصت اخذ دروس کارورزی و معرفی به استاد (ویژه دانشجویان ترم آخر) در بازه 27 لغایت 29 مردادماه به صورت حضوری خواهد بود. شایان ذکر است دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی بازرگانی و خبر نیز می توانند در این بازه جهت اخذ دروس کارورزی به این مرکز مراجعه نمایند.